Wie zijn wij?

Stichting Wonen Met Zorg en Ondersteuning

Het bestuur van stichting Wonen Met Zorg en Ondersteuning bestaat uit 3 - 5 bestuurders, die door de ouders/wettelijk vertegenwoordigers worden gekozen en benoemd.
Doel: het (doen) bieden van 24 uurs zorg, begeleiding en de mogelijkheid tot dagbesteding.
De missie en visie, zoals die is opgesteld door de ouders en wettelijk vertegenwoordigers zijn leidend.
De Missie en visie kunt u hier vinden.
Het bestuur werkt met een beleidsplan.
Het laatste beleidsplan kunt u hier vinden.

Vereniging De Tromp

De bewoners worden door hun ouders/wettelijk vertegenwoordigers vertegenwoordigd in vereniging De Tromp. Belangrijkste doel van de vereniging is het erop toezien dat de stichting voorziet in wonen en zorg op een manier die overeenkomt met wat de ouders/wettelijk vertegenwoordigers in de visie hebben weergegeven.

Huis van de Stichting Wonen Met Zorg en Ondersteuning

De groepswoning is gesitueerd in de Trompstraat 51-71 in Middelburg.
Iedere bewoner heeft in de groepswoning een eigen appartement, bestaande uit een woonkamer met keukenblok, slaapkamer, badkamer, berging. Voor de nachtwacht en begeleiding is een kleine slaapkamer en kantoor aanwezig. In het huis is een ruime gemeenschappelijke woonkamer en keuken, waarin gezamenlijke activiteiten worden ondernomen. Aan de achterzijde van de woning is een grote gemeenschappelijke tuin en een berging.
De woning wordt door stichting WMZO gehuurd van woningcorporatie Woongoed. Iedere bewoner huurt zijn/haar appartement van de stichting WMZO.

De bewoners

De hechte bewonersgroep bestaat uit tien jongvolwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Alle bewoners hebben een veilige (woon)omgeving nodig waarin continuïteit van 24-uurs zorg en ondersteuning gewaarborgd is. Dit wordt hen in de Trompstraat geboden.

Het team

Het team van WMZO bestaat uit een groep enthousiaste, gedreven mensen. Zij zijn in dienst van Woondroomzorg en bieden de zorg en begeleiding aan de bewonersgroep.

De ouders

De ouders hebben het initiatief genomen om de woonvoorziening te realiseren. Hun droom was het stichten van een woonvoorziening midden in de samenleving, op acceptabele afstand van de dagbesteding, die rekening houdt met de individuele behoeften, mogelijkheden, wensen en persoonlijke ontwikkeling van iedere bewoner en tegelijkertijd ook alle mogelijkheden biedt om elkaar op te zoeken en samen dingen te doen. Een belangrijk streven was en is dat de bewoners zich optimaal kunnen ontplooien, zowel individueel als gezamenlijk en de begeleiding en verzorging krijgen die zij nodig hebben.
Deze droom hebben de ouders in 2011 gerealiseerd.

Financiering

De kosten voor de zorg  en begeleiding worden betaald vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB) van de bewoners. Dit is een budget dat per bewoner wordt toegekend op basis van de zorgbehoeften van de specifieke bewoner. De kosten van het wonen (waaronder de huur, voeding, schoonmaakmiddelen en kleding) worden betaald uit de Wajong uitkering van de bewoners. Stichting Wonen Met Zorg en Ondersteuning heeft geen vaste inkomsten of subsidie. Voor het welzijn van de bewoners ontvangen zij regelmatig donaties en giften.