Midden in de Stromenwijk staat het (t)huis van Stichting Wonen met Zorg en Ondersteuning. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de stichting is de persoonlijke ontwikkeling van de individuele bewoners. Hiervoor is het van groot belang dat zij kunnen deelnemen aan de samenleving. De bewoners hebben allemaal een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ieders eigen wensen en mogelijkheden worden zoveel mogelijk gerespecteerd en gestimuleerd, maar tegelijkertijd is er veel ruimte om samen dingen te ondernemen. Gezamenlijk eten, tv kijken en een spelletje doen bijvoorbeeld.

Het huis is een plek waar de bewoners zich veilig en beschermd voelen om helemaal zichzelf te zijn en zich te ontplooien. Voor veel (zorg)taken is er 24 uurs professionele zorg aanwezig in het huis. Voor veel andere activiteiten krijgen de bewoners hulp van vrijwilligers.