De volgende personen zijn inmiddels lid van de club van 100:

1. Maurice Robbe 11. Fam J.C. Dingemanse
2. Veerle Voetman 12. J. Jansen van Noppen
3. Corrie Robbe 13. J.F.F. Jansen
4. Peter Robbe 14. Wenst geen vermelding
5. Fam. A.J. Robbe

15. L.A. van der Zwan Zeevishandel B.V.

6. Yvonne en Louis Calon 16. Familie A. Albers
7. Mevrouw F.P. Esser - Jacobs 17. Wenst geen vermelding
8. De heer A.C. Esser 18. Mark Jansen
9. Corrie & Kees 19. Dhr. en mevr. R. van Noppen
10. Cora Erika Hoeks