Overige initiatieven

Via de volgende initiatieven heeft de stichting geld en of middelen ontvangen voor de bewoners:


- collecte kindernevendienst 2013 -2014 PKN Koudekerke
- Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie : collecte 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013. 
- collecte tijdens kerstdienst voor ouderen, Broedershoek
- Verkoop oliebollen in Westkapelle
- 25 jarig huwelijksfeest van Jan en Thea de Feyter
- Sponsorloop voelbal elftal Luctor '88 B1 (zie ook fotogalerie)
- Protestantse Gemeente West Kapelle : eenmalige gift.
- NBvP Vrouwen van Nu Westkapelle : Kerstboom met versiering.
- Ringrijdersvereniging Gapinge : eenmalige gift.
- Collecte opbrengst tijdens theaterdienst PKN Koudekerke
- Donatie door diaconie PKN Koudekerke t.b.v. bewoners
- Collecte opbrengst van PKN Middelburg de Morgenster t.b.v. de bewoners