De stichting 

Als (pleeg-) ouders van tien jongeren met verstandelijke- en in meerdere of mindere mate lichamelijke beperkingen hebben wij het initiatief genomen een kleinschalige woonvorm op te richten voor onze (pleeg-) kinderen.
Daartoe is de stichting Wonen Met Zorg en Ondersteuning (WMZO) opgericht.

Het eerste gemeenschappelijke doel van de stichting is bereikt:
Het realiseren van een woonvoorziening midden in de samenleving, op acceptabele afstand van de dagbesteding, die rekening houdt met de individuele behoeften, mogelijkheden, wensen en persoonlijke ontwikkeling van iedere bewoner en die tegelijkertijd ook alle mogelijkheden biedt om elkaar op te zoeken en samen dingen te ondernemen.

Na realisatie van de woonvorm is en blijft het doel van de stichting het bewaken van de continuïteit en kwaliteit van wonen en zorg.
Als ouders vinden wij het belangrijk dat de bewoners de begeleiding en verzorging krijgen die zij nodig hebben en zich optimaal kunnen blijven ontplooien, zowel individueel als gezamenlijk.

De manier waarop wij dit tot stand brengen en organiseren willen wij met u delen door middel van deze website.