Welkom op de website van Stichting WMZO


Als ouders van een kind met verstandelijke- en/of lichamelijke beperkingen hebben we het initiatief genomen om voor onze kinderen een passende vorm van wonen met zorg en begeleiding tot stand te brengen. Wij bepalen hierbij (indien- en zo veel als mogelijk is samen met onze kinderen) welke zorg en begeleiding passen bij de wensen en behoeften van onze kinderen.
Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Goede materiële voorzieningen alleen zijn niet voldoende. Het huis aan de Trompstraat is ook een plek waar de bewoners zich veilig en beschermd voelen, zodat zij zich kunnen ontplooien en gelukkig zijn. Dat houdt onder andere in dat de bewoners serieus genomen worden, hun eigen keuzes mogen maken en respectvol benaderd worden.Onze uitgangspunten in het kort:

De organisatie van de stichting Wonen Met Zorg en Ondersteuning baseren wij op de volgende uitgangspunten:

 

 • De regie en eindverantwoordelijkheid liggen geheel bij de ouders.
 • De geleverde zorg en begeleiding zijn vraag gestuurd en voldoen daardoor aan de specifieke behoeften van de bewoners.
 • Tevredenheid, welbevinden van de bewoners en overige processen worden getoetst aan onze visie.
 • Er zijn duidelijke kaders gegenereerd voor de medewerkers, waarbinnen zij optimaal en met plezier kunnen functioneren.
 • Het geheel is financieel haalbaar en betaalbaar vanuit de middelen van de bewoners (zoals PGB en Wajong uitkering).

Organisatie:

 • De ouders vormen gezamenlijk het bestuur van de stichting WMZO.
 • Het personeel wordt uitsluitend aangenomen voor WMZO en is in dienst van samenwerkingspartner Woondroom Zorg.
  Personeelskosten (zoals zorg, begeleiding en verpleging) worden betaald vanuit de PGB's van de bewoners.
  Zorg is betaalbaar door bundeling van de PGB's van de bewoners.
 • De woning wordt gehuurd van woningcorporatie Woongoed. De bewoners betalen de huur vanuit hun (Wajong-) uitkering.
  Ook voeding, kleding e.d. worden bekostigd vanuit de uitkering van de bewoners.

Op langere termijn hebben we de wens het besturen van de stichting en de organisatie van het wooninitiatief geheel of gedeeltelijk uit handen te geven aan derden.
Daarbij dient onze visie op wonen, zorg en ondersteuning en onze uitgangspunten volledig gerespecteerd en in stand blijven, ondanks- en met inachtneming van de dan geldende (overheids-)normen met betrekking tot financiering, visie op zorg en ondersteuning en de status van kleinschalige woonvoorzieningen.